Meniu
Coșul dumneavoastră

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Declarația de protecție a datelor cu caracter personal ale societății comerciale TV PRODUCTS SRL

Colectarea datelor personale

Societatea TV PRODUCTS SRL poate prin acțiunile sale comerciale, să utilizeze datele clienților săi, pentru onorarea comenzilor înregistrate de către clienți on line, telefonic sau prin sms. Securitatea datelor dumneavoastra personale este o prioritate pentru noi. În consecință, acordăm cea mai mare atenție datelor personale și protecției acestora.

Datele, pe care societatea le va colecta vor fi doar cele necesare și vor conține:

Numele, prenumele / Numele societății sau a organizației - în cazul clienților persoane juridice

Datele de identificare fiscală – în cazul clienților persoane juridice

Adresa poștală / adresa de facturare Localitatea și codul poștal

Detaliile bancare privind facturarea - în cazul clienților persoane juridice

Telefon

E-mail

Datele care apar pe durata existenței contractului datele precizate mai sus produsele achiziționate

Clientul poate decide dacă comunică societății TV PRODUCTS SRL, datele sale cu caracter personal. În cazul în care clientul nu dorește comunicarea datelor cu caracter personal, societatea va fi pusă în imposibilitatea de a onora comanda. Completarea de către client a datelor necesare înregistrării comenzii reprezintă acordul acestuia cu privire la utilizarea datelor sale, strict în scopul onorării comenzilor, de către TV PRODUCTS SRL.

Scopul utilizării datelor cu carcter personal.

Datele personale colectate de societatea comercială TV PRODUCTS SRL vor fi utilizate pentru livrarea produsului sau a serviciilor pe care clientul le-a solicitat și pentru care și-a dat acordul. În acest mod societatea comercială va fi capabilă să își îndeplinească obligațiile ce îi revin față de client, în scopul procesării comenzilor de produse, transmise fie prin intermediul paginii noastre Web, fie prin intermediul apelului telefonic la linia specială pentru clienți. Datele sunt indispensabile pentru onorarea cumpărăturilor comandate, iar unele informatii sunt indispensabile pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, documentele contabile). Serviciul de asistență clienți, utilizează date personale pentru a oferi servicii clienților și pentru a elimina eventualele probleme în executarea obligațiilor de vanzare. utilizăm de asemenea datele colectate în scopul comunicării într-un mod personalizat.

Informațiile dvs. personale vor fi transmise unor terți sau vor fi intermediate altfel, numai în cazul în care sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor privind vânzarea de produse. Societatea comercială TV PRODUCTS SRL folosește datele personale ale clienților săi și pentru serviciile de curierat/transport a coletelor prin Poșta Română sau firme de curierat. Acestor societăți le va furniza spre utilizare datele personale care sunt necesare în realizarea scopului și îndeplinirii obligațiilor privind vânzarea produselor către client, respectiv livrarea în condiții de siguranță a coletelor care conțin produsele comandate. Societatea comercială TV PRODUCTS SRL va solicita de la aceste societăți ca aceste date să se opereze în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 și să nu fie utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute în contract.

Datele dumneavoastră sunt securizate. Pagina noastră Web și celelalte sisteme, sunt protejate prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii și a distrugerii datelor dvs., împotriva accesării acestora de către persoane neautorizate, a modificării sau a difuzării acestora. Solicităm prelucratorilor de date cu care colaborăm să dovedească concordanța sistemelor lor cu regulamentul GDPR.

Ce este GDPR si ce înseamnă pentru tine?

GDPR(General Data Protection Regulation) - Regulamentul (UE) 2016/679 a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliu în data de 27 aprilie 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui sunt aplicabile începand cu data de 25 mai 2018. Regulamentul general privind protecția datelor impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii și înlocuiește Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

Scopul acestui regulament este apărarea dreptului la viața intimă, familială și privată în privința prelucrării datelor cu caracter personal și este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Principiile și regulile stabilite de Regulament privesc un drept fundamental al persoanei – dreptul la protecția datelor personale, garantat de art. 8 al Cartei Drepturilor Fundamentale a UE si art. 16 al Tratatului UE.

TV PRODUCTS SRL se aliniază prevederilor Regulamentului2016/679/UE , care oferă mai multe avantaje și drepturi clienților:


Ce drepturi ai?

 • Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor cu character personal și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR)
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, Transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
 • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
 • Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
 • Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere daca considerați că prelucrarea datelor este o încalcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Clienții care doresc să faca uz de drepturile menționate mai sus, pot transmite solicitările lor prin: Poșta Română pe adresa: TV PRODUCTS SRL, Str Principală, Nr 1 B, Ineu, Cod 417295, JUD BIHOR Mail la adresa: contact@tvproducts.ro

Declarația de consimțământ.

Confidențialitatea ta este pe primul loc, de aceea te rugăm să ne contactezi cu încredere pentru a rectifica sau șterge datele cu caracter personal. Astfel te rugăm să completezi, să semnezi și să trimiți consimțământul tău către TV PRODUCTS SRL.

Declarația de consimțământ completată și semnată o poți trimite prin:

 • Posta Română pe adresa: TV PRODUCTS SRL, Str Principală, Nr 1 B, Loc Ineu, Cod 417295, JUD BIHOR
 • la magazinul TV PRODUCTS SRL Oradea, Str. Ady Endre Nr 4, Județul Bihor.
 • Mail la adresa: contact@tvproducts.ro
Modifică Preferințele Cookie